Tháng 4/2020 là thời gian cao điểm cả nước chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Nam Định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã cử công chức thanh tra phối hợp với lực lượng Công an triển khai lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra cũng bị ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội trong phòng chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Sở Giao thông vận tải Nam Định (ảnh internet)

Chính vì vậy, về nhiệm vụ tháng 5/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định yêu cầu Thanh tra Sở căn cứ thực tế diễn biến dịch Covid-19, rà soát điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe theo Chỉ thị số 03/CTBGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải, Công văn số 183/UBND-VP5 ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe, bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị quản lý cầu đường bộ, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ… công tác đảm bảo giao thông, TTATGT tại bến thủy nội địa trên địa bàn trước và trong mùa bão lụt, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra giám sát các khóa đào tạo, các kỳ sát hạch lái xe, công tác kiểm định xe cơ giới trên địa bàn. Ngoài ra, chủ trì tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phòng, ban, đơn vị./.

Minh Nguyệt