Việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhằm thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 04/5/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Căn cứ theo các văn bản nêu trên, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố bảo đảm thực hiện các nội dung theo hướng dẫn đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận danh sách và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, từ ngày 1-14/5/2020, đã có 50 BHXH tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, DN. Trong đó, có 963 đơn vị (tương ứng với 88.102 lao động) đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng.

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 1-13/5/2020 đạt 6,026 nghìn tỷ đồng (giảm 31 tỷ đồng so với số thu cùng kỳ tháng trước); lũy kế từ đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT là 122,9 nghìn tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch giao. Tổng số tiền còn phải thu là 27,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,7% số phải thu (tăng 1,1% so với báo cáo kỳ trước).

Đồng thời, từ ngày 1-12/5, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ BHXH hàng tháng, BHXH một lần, BH thất nghiệp cho 4.539 người với mức chi trả bình quân 3.970.224 đồng/người; giải quyết hưởng mới chế độ BHXH, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tuất một lần cho 48.050 người với tổng số tiền chi trả khoảng 1.837,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã giải quyết chế độ ốm đau cho 121.565 lượt người, với số tiền chi trả 64,9 tỷ đồng; chế độ thai sản cho 40.109 lượt người với số tiền chi trả 514,4 tỷ đồng; chế độ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe cho 9.692 lượt người với số tiền chi trả gần 25 tỷ đồng; chế độ BH thất nghiệp cho 10.804 người với số tiền chi trả hơn 41 tỷ đồng.../.

Hoàng Minh