Theo đó, phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu về điều kiện ATTP tăng 10% so với năm 2019.

Cụ thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản từ người sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP. Mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát trên diện rộng để cảnh báo mức độ ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP xếp loại A, B tăng 1% so với năm 2019; xếp loại C được nâng lên A/B tăng 10% so với năm 2019. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 10% so với năm 2019 (theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, vận động 100% hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng, ATTP. Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP. Tất cả các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 được kiểm tra đánh giá các cơ sở sản xuất kinh doanh xác định mức độ hoàn thành tiêu chí ATTP. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thuỷ sản giám sát theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT vi phạm về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất, kháng sinh dưới 9% so với tổng số mẫu giám sát năm 2020.

Kế  hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), ATTP nông lâm thủy sản với nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, thực phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; Công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

Đồng thời, mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tăng đầu tư cải thiện điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm thông qua bao gói, ghi nhãn, dán tem truy xuất điện tử

Đình Thuyết