Ngày 8/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Nam Nguyễn) 

Theo Báo cáo của Bộ VHTTDL, năm 2020, quán triệt phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" của Chính phủ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh và thiên tai gây ra, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược 10 năm 2011-2020 của Chính phủ.

Cụ thể, năm 2020, Bộ VHTTDL đã triển khai kịp thời, đúng tiến độ các văn bản đề án, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành: 02 Nghị định; 02 Quyết định; 01 Chỉ thị và 02 văn bản khác. Ngoài ra, Bộ cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 04 văn bản, đề án, hoàn thành 81 nhiệm vụ, đang thực hiện 51 nhiệm vụ; ban hành theo thẩm quyền 8 Thông tư….

Năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã thành lập 38 đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với 204 cá nhân, tổ chức, đã phát hiện, xử phạt hành chính 15 tổ chức với tổng số tiền phạt là 415 triệu đồng. Công tác thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng được triển khai theo kế hoạch, kịp thời kiến nghị khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị.

Lĩnh vực văn hóa, gia đình đạt nhiều thành tựu, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được tăng cường. Cụ thể, Bộ VHTTDL đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững; Kế hoạch mở rộng Danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến cho phép lập hồ sơ đệ trình UNESCO trong thời gian tới.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên; 06 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt; quyết định xếp hạng 07 di tích quốc gia đặc biệt. Gửi hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ "Nghệ thuật Xòe Thái" theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh được lồng ghép vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cụ thể thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp thực hiện nghiêm túc.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Trong lĩnh vực Điện ảnh: Tập trung xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); ban hành Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia - Liên hoan Phim Việt Nam; Đề án tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021- 2030. Hoàn thiện các quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực điện ảnh. Chỉ đạo, tổ chức các tuần phim, đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020.

Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL về định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu; phê duyệt Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu Quốc gia "Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam 2020-2030". Tổ chức thành công Festival mỹ thuật trẻ, triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật Việt Nam, triển lãm ảnh các nước ASEAN, triển lãm tranh Đồ họa 10 nước ASEAN lần thứ 3...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực mà toàn ngành đã đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định, năm 2020, mặc dù tình hình, điều kiện, bối cảnh thế giới, đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn gặt hái những thành tựu đáng kể, trong đó có đóng góp của tất cả lực lượng những người làm công tác trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Phó Thủ tướng cho rằng, chưa có lúc nào trong dịch bệnh, thiên tai, những giá trị nhân văn, tốt đẹp nhất của dân tộc lại được khơi lên như vậy. Tiêu biểu như trong dịch COVID-19, các nghệ sĩ đã tự sáng tác biểu diễn rất nhiều những ca khúc về đề tài này, nhằm cổ vũ, động viên toàn dân vượt khó trong đại dịch.

Phó Thủ tướng cho rằng năm 2020 và cả nhiệm kỳ Bộ VHTTDL đã có những bước phát triển rõ rệt. Việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa, quản lý lễ hội đã có những bước tiến rất nhiều. Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo đã khơi dậy giá trị tốt đẹp nhất của từng hộ dân, từng gia đình, từng người dân.

Ngoài ra, ngành VHTTDL cũng điều phối rất tốt các chương trình, điển hình là các lễ lớn của dân tộc như: Quốc khánh, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; biểu diễn văn nghệ lớn đều có tầm vóc đáng tự hào, có cơ sở vật chất, kĩ thuật biểu diễn đi từ truyền thống, phối hợp với yếu tố hiện đại... đều đạt được những bước tiến. "Nhìn lại thì thấy chưa bao giờ những giá trị tốt đẹp của Việt Nam lại được khơi lên, mà mỗi người đều thấy mình yêu nước hơn, tự hào hơn về dân tộc mình, tin tưởng vào chế độ hơn, yêu thương nhau hơn"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng lưu ý, ngành văn hóa trong thời gian tới phải chủ động nắm bắt công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và áp dụng trên mọi lĩnh vực để làm tốt công tác quản lý, góp phần phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để văn hóa thực sự là nền tảng, động lực, nguồn lực của sự phát triển đất nước./.


Theo Dangcongsan.vn