Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Củ Chi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện Củ Chi trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Trên cơ sở kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng của công dân, UBND huyện Củ Chi kịp thời xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm, thiếu sót nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực thi nhiệm vụ…

Về công tác quản lý, sử dụng ngân sách, Chủ tịch UBND yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Củ Chi chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước trong xây dựng dự toán thu, chi. Công tác quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất Nhà nước phải chặt chẽ, đúng mục đích, tổ chức đấu thầu trong cho thuê đất nông nghiệp, tránh để trống, gây lãng phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách và tăng thu ngân sách tại địa phương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra thu, chi ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc huyện nhằm phát hiện những thiếu sót. Chỉ đạo, chấn chỉnh để nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư thuộc huyện quản lý, trong đó yêu cầu phải giám sát, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Tổ chức kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng nhà, đất công tại huyện nhằm đảm bảo thực hiện đúng phương án xử lý sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của UBND TP theo đúng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Văn bản cũng yêu cầu, UBND huyện Củ Chi sớm có báo cáo đề xuất UBND TP về phương án xử lý phù hợp, tránh lãng phí đối với 371 địa chỉ nhà, đất đã tạm dừng đấu giá và các địa chỉ nhà, đất khác đang do Nhà nước trực tiếp quản lý hiện đang để trống; xử lý việc cho thuê đất nông nghiệp công ích không qua đấu thầu tại các xã và các trường hợp cho thuê khác theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND xã Nhuận Đức để xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng ngân sách, công tác kế toán tại các xã, thị trấn còn lại đảm bảo việc thu chi tài chính phải được quản lý chặt chẽ, theo dõi, phản ánh kịp thời trên sổ sách kế toán...

Chủ tịch UBND TP giao Cục trưởng Cục thuế TP chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Củ Chi tăng cường công tác quản lý thu đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi chây ỳ, chậm nộp thuế…

Chánh Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thu hồi số tiền hơn 19 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước từ Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, UBND huyện Củ Chi, UBND các xã có liên quan.

Đình Thuyết