Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thanh tra các cấp các ngành tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện: tiếp và giải thích chính sách pháp luật cho trên 1.200 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết kịp thời 67 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổng kết công tác quý I năm 2019

Trong quý II năm 2019, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch và sẵn sàng để tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư tố cáo, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành, địa phương. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là tại huyện Phú Quốc và các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành... để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người. 

Các cơ quan thanh tra tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; đồng thời, tham mưu thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo quy định.

Thiên Ân