Theo Quyết định số 913/QĐ-TTT của Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Thị Hồng Vân làm Trưởng Đoàn thanh tra.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cũng thống nhất nội dung quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các địa phương được thanh tra bố trí cán bộ, nơi làm việc và cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Thanh tra tỉnh Bình Định

Trong khi đó, Trưởng Đoàn Thanh tra nêu rõ cuộc thanh tra nói trên là theo Kế hoạch thanh tra năm 2021. Mục đích thanh tra là xem xét, đánh giá, làm rõ những ưu điểm, kết quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương trong thời gian qua nhằm kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Đồng thời, yêu cầu các thành viên Đoàn Thanh tra thực hiện việc thanh tra theo đúng Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, đơn giản hóa tối đa quy trình thủ tục và thời gian làm việc trực tiếp tại các phòng, ban, đơn vị, địa phương được kiểm tra, xác minh nhưng vẫn phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định của pháp luật về thanh tra; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phòng, ban, đơn vị, địa phương được tiến hành kiểm tra, xác minh; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Khánh Nghi