Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại nhằm tiến hành rà soát các hồ sơ liên qụan đến nội dung khiếu nại của các ông: Phan Đình Dạ, Phan Đình Thám, (cùng trú tại tổ 10, phường Bắc Hồng), Phan Đình Thịnh (trú tại tổ Đồng Thuận, phường Đức Thuận), Bùi Hồng Tân (trú tại tố dân phố 2, phường Đậu Liêu) thị xã Hồng Lĩnh. Những công dân này khiếu nại các Quyết định số 2060/QĐ-UBND, số-2061/QĐ-UBND, số 2062/QD-UBND và số 2063/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với vụ việc liên quan đến cá nhân họ. 

Được biết, thời gian kiểm tra, xác minh là 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định số 724/QĐ-UBND được công bố.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra, xác minh gồm 8 thành viên, do ông Lê Nam Sơn, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn.

Đoàn Kiểm tra, xác minh có nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của công dân. Đồng thời, Đoàn phải báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật; khi cần thiết có quyền kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ./.

HPL