Theo Thanh tra tỉnh, trong năm 2022, hoạt động thanh tra phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế của các cấp, các ngành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thanh tra.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Ngoài việc thanh tra theo kế hoạch cần chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị  tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19  (Ảnh: Thanh tra tỉnh)

Đối với công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh lưu ý các đơn vị cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng; đầu tư, mua sắm tài sản công; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Thanh tra tỉnh cũng định hướng, công tác thanh tra trên địa bàn cần chú trọng thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thanh tra tỉnh cũng lưu ý cần thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thanh tra vụ việc do lãnh đạo địa phương, sở, ngành giao; thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cùng với công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đưa ra yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện đồng bộ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đình Thuyết