Các ngành, các cấp tiếp nhận 39 đơn (30 KN, 09 TC), giảm 22 đơn so với cùng kỳ năm 2018.

Các đơn KN có nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, tranh chấp đất; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc cấp GCNQSD đất không đúng diện tích; việc cắt chế độ trợ cấp chất độc hóa học; không đồng ý quyết định xử phạt hành chính về việc sử dụng đất không đúng mục đích. Bên cạnh đó, đơn tố cáo của công dân chủ yếu liên quan tới việc gây rối, phá hoại tài sản của công dân; hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân; việc sử dụng bằng và học bạ không đúng quy định; việc làm giả hồ sơ chuyển nhượng đất; cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn có sai phạm trong thực hiện nghiệp vụ,...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Trong quý I, toàn ngành thanh tra tỉnh Gia Lai thực hiện 39 cuộc thanh tra hành chính (35 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 04 cuộc thanh tra đột xuất) về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 42 đơn vị. Đã kết thúc và kết luận 24 cuộc tại 24 đơn vị; qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.699.678.000 đồng tại 12 đơn vị, chuyển sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiêu tội phạm.

Cùng kỳ, tỉnh cũng tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 194 tổ chức, cơ sở và 145 cá nhân...Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 47 tổ chức, cơ sở và 69 cá nhân vi phạm; đã ban hành 116 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 629.800.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch về triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 và đánh giá công tác PCTN năm 2018 trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế địa phương.

Sang Quí II/2019, toàn ngành thanh tra Gia Lai tiếp tục triển khai thanh tra theo Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các Sở, ngành phê duyệt. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa phương quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo đông người ngay từ cơ sở, không để phát sinh những tình huống phức tạp, bất lợi đến tình hình an ninh trật tự.

Trong công tác PCTN, thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2018 đúng quy định.

Thông qua công tác thanh, kiểm tra, phát hiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư TC về hành vi tham nhũng./.

Lan Anh