leftcenterrightdel
Đồng chí Đậu Trường An, Tỉnh uỷ viên Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại một hội nghị - Ảnh: PV

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1785/TTCP-KHTH ngày 6/10/2021 về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Tiếp đó, Thanh tra tỉnh cụ thể hóa bằng việc không thực hiện cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ- UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại UBND các huyện thực hiện sắp xếp.

Lý do UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 15/9/2021 về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, trong đó có thành lập và giao cho Tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất.

Đồng thời, không thực hiện cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tại UBND huyện Cao Lộc. Do tình hình dịch bệnh Covid-19; nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để phục hồi hoạt động của doanh nghiệp

Việt Anh