Trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, cụ thể, giảm cuộc thanh tra đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu; Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, điều chỉnh giảm cuộc thanh tra trên do việc quản lý và sử dụng kinh phí chi trả dich vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đã được Kiểm toán Nhà nước, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, kiểm toán trong năm 2021.

leftcenterrightdel
Người dân huyện Than Uyên làm cỏ, phát quang dọn thực bì phòng chống cháy rừng. Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan được giao thanh tra có trách nhiệm thông báo cho đơn vi biết và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã được điều chỉnh.

Các cuộc nội dung khác tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; thực hiện ủy thác toàn bộ nghiệp vụ ứng vốn, thu hồi vốn ứng của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lai Châu…

Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện quản lý, phát triển vốn rừng phòng hộ, thực hiện các dự án phát triển rừng trên địa bàn huyện và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.

Đăng Tân