Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua công tác giám sát, tự kiểm tra đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Cụ thể, UBND quận Ninh Kiều phối hợp với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 công chức Bộ phận Một cửa quận về hành vi gây phiền hà người dân trong việc tiếp nhận hồ sơ, UBKT Quận ủy đã tiến hành kỷ luật về mặt đảng với hình thức cảnh cáo.

Sở Y tế phát hiện và xử lý 01 trường hợp vi phạm và tiến hành không xét thi đua với viên chức thuộc Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, ngành Thanh tra Cần Thơ đã triển khai thực hiện 169 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện vi phạm 13 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 6,87 tỷ đồng (đã thu hồi 5,13 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác 6,13 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 16 tập thể, 70 cá nhân, ban hành 852 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,4 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 3,3 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Trong năm 2021, TP Cần Thơ đã chuyển đổi vị trí công tác 152 công chức, viên chức. Tính đến nay, Thành phố không có trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khánh Nghi