Cụ thể, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà. Theo đó, Công ty này nhận mức phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã chứng khoán: SDE) không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán, BCTC quý 1 năm 2018, BCTC quý 2 năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét.

leftcenterrightdel
Thanh tra UBCKNN đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với các công ty cổ phần đã Công bố thông tin không đúng thời hạn 

 

Cùng thời điểm Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 77/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội vì đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016, năm 2017; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018. Mức phạt Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội phải nhận là 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi có địa chỉ: số 02 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 187/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thiết bị Thủy lợi có địa chỉ: km 10, đường Nguyễn Trãi (Hà Nội – Hà Đông), phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Mức phạt tiền 350 triệu đồng đối với mỗi công ty theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ.

H.T