Cụ thể, tính đến ngày 15/3/2019, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 1.068 lượt người (định kỳ: 320 thường xuyên: 748), so với cùng kỳ năm 2018 (1.170 lượt) giảm 102 lượt tương ứng 8,7%.

Trong Quý, có 29 đoàn đông người, chủ yếu là các đoàn công dân phản ánh, kiến nghị liên quan đến đền bù, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển, cụ thể: cấp tỉnh có 24 đoàn là công dân ở các huyện: Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Lộc Hà; cấp huyện có 5 đoàn đông người (TP. Hà Tĩnh: 01; cẩm Xuyên: 02; Đức Thọ: 02).

Bên cạnh đó, cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận: 701 đơn (KN: 87; TC: 91; khiếu nại phản ánh (KNPA): 523), so với cùng kỳ năm 2018 (685 đơn) tăng 16 đơn tương ứng 2,3%; số vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết: 74/89 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,15%.

Trong 3 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã thụ lý và thành lập 03 Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai của công dân, thành lập 01 Tổ công tác soát xét rà soát, tham mưu xử lý đối với các nội dung đơn của của công dân. Ngoài ra cơ quan hành chính các cấp đã xử lý, trả lời 379/421 đơn KNPA, đạt tỷ lệ 90%.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Qua giải quyết khiếu nại, không công nhận nội dung 02 khiếu nại của công dân; giải thích, vận động 01 công dân dân rút đơn khiếu nại .

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã triển khai được 02 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại 02 đơn vị; đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp và ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm tại 01 đơn vị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở trong giải quyết KN, TC, kịp thời xử lý các vụ việc, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp; cơ quan thanh tra nhà nước các cấp làm tốt vai trò chỉ đạo và phối hợp với các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC; thanh tra một số đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đề nghị góp ý, tư vấn để xử lý vướng mấc trong giải quyết các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền.

Có thể nói, Quý 1/2019, tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản ổn định, số lượt tiếp công dân cũng như số lượt đoàn đông người giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Các vụ việc phức tạp, kéo dài đã nhiều năm đang được các cấp các ngành tập trung giải quyết, góp phần ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, dự báo tình hình KN, TC trong thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường do tình trạng ô nhiễm môi trường khi xử lý rác thải; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án sẽ tiếp tục phát sinh các KN, TC, kiến nghị phản ánh của công dân; một số vụ việc tồn đọng kéo dài tuy đã được tập trung giải quyết nhưng chưa dứt điểm, dẫn đến tình trạng một số công dân tập trung khiếu kiện đông người lên cấp tỉnh, kéo ra các cơ quan Trung ương và đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gây áp lực yêu cầu giải quyết làm mất trật tự công cộng.

Do đó, trong Quý II, UBND tỉnh sẽ thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành liên quan để theo dõi sát diễn biến tình hình KN, TC tại các địa phương; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời đối với các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tiềm ẩn phát sinh điếm nóng, không để công dân đi lại nhiều lần, gây bức xúc.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời KN, TC phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hoà giải cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KN, TC trái quy định…/.

Lan Anh