Đoàn thanh tra có 06 thành viên do, ông Nguyễn Quốc Thống- Thanh tra viên chính, Trưởng phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018, thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định 

Phát biểu tại buổi công bố, ông Lê Tấn Đạt- Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt, là hoạt động bình thường của Thanh tra tỉnh. Mục đích cuộc thanh tra nhằm làm rõ những vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị; qua đó, phát hiện những sơ hở trong chính sách phát luật để có hướng kiến nghị chấn chỉnh phù hợp; đồng thời, giúp đơn vị phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế (nếu có) từ đó đơn vị có hướng chấn chỉnh hợp lý để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Do đó, đề nghị đơn vị và các cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trên cơ sở các quy định của pháp luật để đánh giá khách quan đúng với thực trạng thực hiện về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị. 

Về phía Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 25/QĐ-TTr ngày 05/03/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phải tuân thủ quy định pháp luật về thanh tra, các nội dung, những quy định trong Quyết định thanh tra và của pháp luật khác hiện hành, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Tại buổi công bố Quyết định, ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã cử đại diện đơn vị trực tiếp phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra, bố trí phòng làm việc cho Đoàn thanh tra, yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ khi Đoàn có yêu cầu.

Đình Thuyết