Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND quy định rõ phạm vi áp dụng gồm:

- Trụ sở tiếp công dân tỉnh; địa điểm tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan khác.

- Trụ sở tiếp công dân cấp huyện; địa điểm tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, TAND huyện; VKSND huyện; Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các cơ quan liên quan khác.

- Địa điểm tiếp công dân cấp xã.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, internet

Đồng thời, áp dụng đối với các đối tượng sau:

(1) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân.

(2) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân.

Nhóm đối tượng (1), (2) nếu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được bồi dưỡng: cấp tỉnh, sở, ban, ngành; cấp huyện thì được bồi dưỡng 120.000 đồng/ngày/người; cấp xã là 80.000 đồng/ngày/người. Trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được bồi dưỡng 90.000 đồng/ngày/người.

(3) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân.

(4)  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nhóm đối tượng (3), (4) được bồi dưỡng theo mức 60.000 đồng/ngày/người.

Về nguyên tắc áp dụng, chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày thực tế cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân. Khi tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì các đối tượng trên được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng theo quy định.

Thời điểm được hưởng mức bồi dưỡng nêu trên tính từ ngày 23/7/2017./.

Hoàng Minh