Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/10/2017, thay thế cho Quyết định 893 ngày 4/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức trong Công an nhân dân và các quy định khác của Bộ Công an trái với quy định tại Thông tư này.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Công an không được công khai hình ảnh đơn vị mình lên mạng xã hội từ ngày 06/10 (ảnh minh họa) 

Thông tư 27 của Bộ Công an gồm 3 Chương với 16 Điều quy định nguyên tắc ứng xử; quy tắc ứng xử chung của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; quy tắc ứng xử khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ứng xử trong nội bộ, trong quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên. Thông tư áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, nhà trường, công nhân Công an (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân).

Một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 27 về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân là quy định ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và phương tiện điện tử khác. Theo đó, khi ứng xử, giao tiếp thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tuân thủ quy tắc: Không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục; trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của ngành Công an. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội. Thông tư cũng quy định rõ, khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải phải xưng tên, chức danh, đơn vị công tác, nội dung trao đổi đầy đủ, rõ ràng; ngôn ngữ giao tiếp văn minh, lịch sự, ngắn gọn, dễ hiểu; không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại.

Ngoài ra, đối với việc sử dụng phương tiện, thiết bị công tác, Thông tư 27 quy định, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thường xuyên giữ gìn, bảo vệ và sử dụng tài sản, phương tiện được trang bị tiết kiệm, hiệu quả; nghiên cứu sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật được trang bị phục vụ công việc; không sử dụng tài sản, phương tiện công tác sai mục đích hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân dưới mọi hình thức. Bộ Công an giao trách nhiệm cho Tổng cục trưởng, tư lệnh, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư 27.

H.T