Thông tư 01/2021/TT-BNV được áp dụng đối với các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên quan đến việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương thì thực hiện theo quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Thông tư nêu rõ.

Ngoài ra, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận, phường của Thành phố Hồ Chí Minh  được thực hiện theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố này; thành phố Đà Nẵng thực hiện theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Còn tại các phường của thành phố Hà Nội thì thực hiện theo Nghị quyết số 97/2020/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, và theo quy định tại Thông tư này, Bộ Nội vụ nhấn mạnh về phạm vi điều chỉnh.

Liên quan đến việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, Thông tư 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ nêu rõ:  

Tại các các địa phương hải đảo, không có đơn vị hành chính cấp xã thì việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương do UBND cấp huyện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND (nếu có) với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định cơ cấu, thành phần của các tổ chức phụ trách bầu cử ở các địa phương mình quản lý.

Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì vẫn thành lập Ban bầu cử và Tổ bầu cử riêng; thành viên Ban bầu cử có thể tham gia làm thành viên Tổ bầu cử.

leftcenterrightdel
Bộ Nội vụ, cơ quan vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV. Ảnh minh họa

Ngoài ra, đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng do Ban Chỉ huy đơn vị quyết định. Trong trường hợp một đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì chỉ huy đơn vị trao đổi với UBND cấp huyện nơi đóng quân, đề nghị chỉ định UBND một trong các đơn vị hành chính cấp xã phối hợp thực hiện việc lập danh sách cử tri, phát thẻ cho cử tri tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân...

Cùng với đó, với tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, thì Tổ bầu cử phân công thành viên nhận các loại tài liệu từ UBND cấp xã và Ban bầu cử cùng cấp: Thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử; Nhận đủ số lượng phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu bầu dự phòng; Con dấu của Tổ bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu”; Các loại biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử; Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu; Danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu; Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu HĐND; Phù hiệu của các thành viên Tổ bầu cử; Văn phòng phẩm và các tài liệu khác liên quan đến bầu cử theo hướng dẫn của địa phương.

Một số nội dung khác cũng được Thông tư hướng dẫn như: Các công việc thực hiện trước ngày bầu cử, trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; Công tác kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; Kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; Niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; Chế độ thông tin, báo cáo; Các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử./.

Lan Anh