Đẩy mạnh cải cách hành chính

Triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã thực hiện 180/180 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch (100%); tổng kết, báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; rà soát, bãi bỏ 39 thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung, thay thế 60 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, công sản, kế toán, kiểm toán; đồng thời, công khai và cập nhật đầy đủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Công thông tin điện tử của Bộ theo quy định. Bên cạnh đó, đã ban hành danh mục 303 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và sửa đổi 57 chế độ báo cáo, đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ. Tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Những nỗ lực cải cách hành chính của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, hải quan, đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 19/5/2020 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019), Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ, với 94,77/100 điểm, tăng 4,58 điểm so với năm 2018.

Về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cắt giảm 276 đầu mối.

Nhờ sự chỉ đạo, quán triệt từ trên xuống, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cả về thể chế, tổ chức, con người, phương tiện làm việc,... nên quá trình sắp xếp bộ máy, cắt giảm đầu mối cơ bản diễn ra suôn sẻ, các nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiệp vụ chuyên môn được diễn ra thông suốt.

Lũy kế từ tháng 6/2017 đến nay, đã rà soát, sắp xếp bộ máy, cắt giảm được 4.328 đầu mối hành chính và giảm 8,7% chỉ tiêu biên chế công chức hành chính; giảm 09 đơn vị sự nghiệp công lập (từ 36 xuống còn 27 đơn vị).

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.V 

Triển khai 35 cuộc thanh tra, kiến nghị thu nộp ngân sách 182,7 tỷ đồng

Trong năm 2020, các đơn vị trong Bộ Tài chính đã triển khai trên 85 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiến hành kiểm tra 737 nghìn hồ sơ kê khai thuế; điều tra chống buôn lậu bắt giữ, xử lý gần 15 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính trên 76 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN gần 22 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 13,1 nghìn tỷ đồng); giảm lỗ, giảm khấu trừ và xử lý tài chính khác gần 50 nghìn tỷ đồng. Trong đó:

Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị về tài chính là 1,16 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách 182,7 tỷ đồng, giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh toán, giảm trừ cấp kinh phí 56 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 879 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế đã thực hiện 79,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra 737,6 nghìn hồ sơ khai thuế; qua đó kiến nghị xử lý tài chính trên 69 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách 19,1 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 11,1 nghìn tỷ đồng), kiến nghị xử phạt hành chính 5,5 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ và giảm khấu trừ 47,8 nghìn tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã thực hiện 2,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó kiểm tra sau thông quan là 1,9 nghìn cuộc), kiến nghị xử lý thu vào NSNN 1,6 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 1,5 nghìn tỷ đồng).

Trong năm, Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nắm tình hình địa bàn, thực hiện thành công nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền sản xuất hàng hóa trong nước, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, chống thất thu NSNN. Trong năm, đã chủ trì bắt giữ gần 15 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào NSNN 486 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định khởi tố 47 vụ án hình sự và chuyển các cơ quan khác kiến nghị khởi tố 144 vụ.

Đồng thời, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu…, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, ngành Tài chính đã thực hiện 460,7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 3,5 triệu hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; bắt giữ 75,3 nghìn vụ vi phạm qua công tác điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý về tài chính 249,8 nghìn tỷ đồng (trong đó: Thu hồi nộp NSNN 89,1 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ, kiến nghị xử lý tài chính khác 139,1 nghìn tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành 21,5 nghìn tỷ đồng); đã thu nộp NSNN 73,7 nghìn tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: L.A 

Quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN

Phát biểu tại Hội nghị ngành Tài chính tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2020 nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai, bão lũ, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt khó, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính – NSNN, góp phần tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

“Nhìn lại năm 2020, chúng ta thấy trong bối cảnh năm 2020 kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh; nhưng nhờ dư địa tài khóa tích lũy từ việc cơ cấu lại NSNN và nợ công trong giai đoạn 2016-2019, nên cân đối ngân sách năm 2020 kể cả ở cấp trung ương và cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - NSNN năm 2020 và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tài chính - NSNN 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết  07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội”, Bộ trưởng khẳng định.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, năm 2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh được giao, trong đó đã trình Chính phủ trình Quốc hội, UBTVQH thông qua 11 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 43 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 Quyết định; đồng thời, ban hành theo thẩm quyền 122 thông tư, tập trung vào các cơ chế, chính sách về thuế, cắt giảm phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, quản lý chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ kế toán, bảo hiểm, quản lý ngân quỹ nhà nước.

Cùng với việc ban hành, hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên tổ chức đối thoại, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại những hạn chế, yếu kém cần khắc phục triệt để trong thời gian tới, đó là: kỷ luật tài chính – NSNN mặc dù có chuyển biến, song vẫn còn hạn chế; việc quản lý thu, sử dụng ngân sách và tài sản công có lúc, có nơi chưa đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước; đầu tư công vẫn chưa thực hiện hết kế hoạch, còn lãng phí; công tác quản lý nội ngành, tuy đã chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương,  nhưng có nơi vẫn còn sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, đến môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Bước sang năm 2021 - năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm đầu thực hiện Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình thế giới và trong nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tài chính phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đề ra./.

Lan Anh