Tham gia buổi tiếp công dân, có đại diện Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện; các phòng: Nội vụ, Lao động - TBXH, Tài nguyên - Môi trường và Thanh tra huyện; đại diện chính quyền địa phương có công dân đối thoại.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tiếp công dân
Đây là buổi tiếp dân đầu tiên của Bí thư Huyện ủy Can Lộc thực hiện theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.
Tại phiên tiếp dân này, đã có 02 công dân (thuộc Thị trấn Nghèn và xã Tùng Lộc đến gặp và trao đổi những phản ánh, kiến nghị). Theo đó, công dân Thị trấn Nghèn kiến nghị về vấn đề thu hồi, đền bù đất đai liên quan đến Dự án Khu Du lịch sinh thái Sông Nghèn; công dân xã Tùng Lộc phản ánh về việc tách bìa, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thị Liên, công dân xóm 9 Thị trấn Nghèn kiến nghị về thu hồi, đền bù đất đai  
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng đã cùng các thành viên lắng nghe phản ánh, kiến nghị của công dân. Với trách nhiệm của các đơn vị quản lý Nhà nước, đại diện UBND Thị trấn Nghèn, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cũng đã báo cáo một số nội dung có liên quan đến các nội dung kiến nghị của công dân; đề xuất hướng xử lý.
Ý kiến của công dân được người đứng đầu cấp ủy của huyện giải đáp thỏa đáng; đồng thời, Bí thư Huyện ủy cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với hộ gia đình và chính quyền địa phương xem xét hướng giải quyết dứt điểm, báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy và trả lời công dân được biết.
Được biết, Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Can Lộc đã được thông tin rộng rãi trên Trang TTĐT của huyện, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở, nhưng do đây là phiên tiếp và đối thoại đầu tiên với công dân được thực hiện theo tinh thần Quy định số 11-Qđi/TW nên số lượng công dân biết và đến phản ánh, kiến nghị còn ít, chưa đúng thực tế. Qua đây, Bí thư Huyện ủy Can Lộc đã chỉ đạo các ban, ngành cần tiếp tục thông tin trong nhân dân để các phiên tiếp dân sau phát huy tốt hiệu quả.

Bích Liên