322 đại biểu chính thức đại diện cho trên 50 nghìn đảng viên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025  đã diễn ra trong 03 ngày (20 - 22/9/2020). Đây là Đảng bộ trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng… cùng nhiều Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng, Bí thư và Phó Bí thư các tỉnh, thành phố dự phiên khai mạc Đại hội. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của 322 đại biểu chính thức đại diện cho 50.604 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trong thời gian qua BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đại hội Đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Đại hội. 

“Cùng với tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống của Nhân dân; phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Hà Nam đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng, nhất là đối với các đơn vị yếu kém. Qua đó, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 của tỉnh Hà Nam ước đạt 10,1% (thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước). Quy mô kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (chiếm 63%), dịch vụ (27,5%), nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm (còn 9,5%)… Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Mặt khác, Hà Nam thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm, thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI; thương mại, dịch vụ phát triển, tạo tiền đề để tỉnh có thể trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch. Đặc biệt, Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9/2019, là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8/2020, tỷ lệ đô thị hoá đạt 37,15%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục mở rộng, đồng bộ hơn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại - dịch vụ…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường đoàn kết xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Biểu dương, đánh giá cao thành tích Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ đến, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển chung của đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới; tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với Nhân dân, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới…

“Chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, có giải pháp giảm phân hoá giàu - nghèo, sao cho người dân Hà Nam được thụ hưởng những kết quả có được một cách công bằng, hợp lý nhất. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Đồng thời, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân”, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý.

Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc trọng trách Đại hội giao

Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX ra mắt Đại hội.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 48 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm đương trọng trách công tác trong nhiệm kỳ tới, tập thể BCH Đảng bộ khóa XX hứa phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng xây dựng tập thể BHC thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đại hội giao.

leftcenterrightdel
 (ảnh: Tiền phong)

 

“Mỗi đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. BCH Đảng bộ khóa XX rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành bạn, Quân khu 3; sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam khóa XX bày tỏ.

Đồng chí Lê Thị Thủy sinh ngày 07/01/1964 tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; học vị: Thạc sĩ Luật; bằng Cao cấp Lý luận chính trị.

Từ năm 1986 – 02/2001: Giảng viên trường Hành chính tỉnh Nghệ An; Giảng viên trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

3/2001 – 10/2010: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

11/2010 – 7/2016: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

8/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

7/2019: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

9/2020: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. 

 

Minh Nguyệt