leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. (ảnh: Minh Nguyệt)

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 350 đại biểu đại diện cho trên 110 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Đạt và vượt kế hoạch 15/15 chỉ tiêu

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở theo kế hoạch đề ra. Kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề quan trọng, góp phần cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đại hội có nhiệm vụ hoàn thành tốt 4 nội dung quan trọng, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (thứ 3 hàng trên từ trái sang) dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. (ảnh: Minh Nguyệt)

Nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nhiệm của nhiều nhiệm kỳ trước. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các Ban Bộ ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét. Nổi bật là, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, kinh tế của tỉnh phát triển vượt kế hoạch đề ra, quy mô được mở rộng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,9%/năm, cao hơn nhiệm kỳ 2010-2015 là 6,2%/năm; quy mô nền kinh tế tăng 1,8 lần; thu ngân sách nhà nước gấp 2,1 lần; tổng giá trị xuất khẩu gấp 2,1 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần.

Đặc biệt, tỉnh Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cả nước. Chương trình đã thu hút được trên 5.000 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. (ảnh: Minh Nguyệt)

Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển khá toàn diện và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm 2015-2020 đạt 13,7%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt trên 2 tỷ USD, tăng bình quân 16,4%/năm.

Bên cạnh đó, các nguồn lực đầu tư phát triển có bước chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường nguồn lực xã hội hóa; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Nam Định là tỉnh giữ vững thành tích 26 năm liên tục nằm trong Tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục - đào tạo. Trong 6 năm tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học để xét tuyển vào đại học, có 5 năm xếp thứ nhất và 1 năm xếp thứ nhì cả nước.

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; công tác vận động quần chúng nhân dân tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng bộ phải đoàn kết, tạo bước đột phá để phát triển

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Nam Định đạt được trong 5 năm qua là rất đáng trân trọng, tạo tiền đề vững chắc để Nam Định tiếp tục vươn lên khẳng định mình. “Thay mặt Bộ Chính trị, tôi biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, Phó Thủ tướng nói.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. (ảnh: Minh Nguyệt)

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh Nam Định còn có một số hạn chế, khuyết điểm cần được phân tích, đánh giá xác đáng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục, như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, truyền thống lịch sử của tỉnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Để đạt được những mục tiêu đề ra Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, Đảng bộ tỉnh Nam Định phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển; cùng nhau xây dựng một tinh thần, một ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm và hoa cho Đại hội Đảng bội tỉnh Nam Định. (ảnh: Minh Nguyệt)

Cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu một số nội dung để Đại hội nghiên cứu tập trung thảo luận:

Một là, cần phân tích sâu thêm và nhận thức rõ hơn về những thời cơ thuận lợi và những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến sự phát triển của tỉnh nhà trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương nhiệm kỳ qua, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành cho được mục tiêu “Đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”. Xác định rõ vị trí, vai trò của Nam Định để xây dựng quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng.

Hai là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp. Thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân, nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; ưu tiên các ngành nghề ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện sinh khối... Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển theo tinh thần NQ 36-NQ/TW ngày 22/01/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển; chú trọng phát triển du lịch với điểm nhấn về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh khai thác các yếu tố văn hóa nhà Trần… Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ven biển kết nối với đường ven biển Ninh Bình và Thái Bình.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là cho các dự án có vốn đầu tư lớn, có khả năng hoàn thành sớm, tạo sức lan tỏa phát triển KTXH của tỉnh năm 2020, 2021 và tạo đà cho các năm tiếp theo; sớm hình thành đô thị Rạng Đông - Thịnh Long và khu kinh tế ven biển Nghĩa Hưng thành Trung tâm sản xuất đồng bộ từ sợi, dệt, nhuộm, may mặc và thời trang lớn của Miền Bắc. Tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị để tìm ra các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố Nam Định đến năm 2030 cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Ba là, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp; Phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã/thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã/thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

leftcenterrightdel
 Các Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu nhiệm tại Đại hội. (ảnh: Minh Nguyệt)

Bốn là, tiếp tục quan tâm, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; phát huy truyền thống hiếu học, thành tích và chất lượng giáo dục - đào tạo những năm qua, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn ra.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương trong Đảng; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

3 khâu đột phá lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh đến các khâu đột phá trong nhiệm kỳ này gồm: Tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh đồng bộ theo hướng hiện đại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hoá, giáo dục, hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển phía Nam của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển thành phố Nam Định là một trong ba thành phố lớn của miền Bắc thời kỳ Pháp thuộc và là trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 6 chức năng trung tâm vùng: Công nghiệp, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch, thể thao theo quy hoạch địa giới hành chính thành phố mở rộng đã được Thủ tướng phê duyệt. 

 

Minh Nguyệt