leftcenterrightdel
Chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1983, bán hàng tạp hóa. Tôi muốn đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục cần những gì, số tiền đóng hàng tháng là bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết, để tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia sẽ đến các đại lý thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đại lý thu ở các phường xã, đại lý thu bưu điện... hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội) để làm thủ tục.

Cụ thể: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

Về số tiền đóng, căn cứ Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định mức đóng mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động; Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau: Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, nếu bạn đủ tuổi nghỉ hưu và tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo ANH THƯ/LĐO