leftcenterrightdel
Một góc đầm Trà Ổ - Ảnh minh họa - Nguyễn Tri

Cụ thể, trong đơn khiếu nại, công dân cho rằng việc Nhà nước không cho công dân xây dựng nhà ở tại thửa đất thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ là không đúng quy định; vì năm 1994 thửa đất này Nhà nước đã cấp cho gia đình công dân sử dụng theo chính sách di giãn dân vùng kinh tế mới Đông đầm Trà Ổ.

Ngày 28/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 7929/UBND-TNMT giải quyết khiếu nại của công dân ở thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ và không công nhận nội dung đơn của công dân, đồng thời nhấn mạnh việc công dân khiếu nại là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, công dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Bình Định. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ.

Ngày 25/4/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại với hộ công dân, qua ý kiến tham gia của đại diện các ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ và đề xuất giải quyết khiếu nại đối của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 10/BC-STNMT ngày 21/01/2019,

Theo đó, việc công dân khiếu nại yêu cầu cho xây dựng nhà ở cho con tại thửa đất tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ là không có cơ sở để xem xét, giải quyết; vì: Từ năm 1996 đến nay gia đình công dân không sử dụng ổn định, liên tục thửa đất nêu trên, hiện trạng là đất trống và đã được UBND xã Mỹ Đức đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 để quy hoạch làm Khu dân cư nông thôn và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 23/3/2018.

“Trong thời hạn Luật định, công dân không đồng ý với Quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật”, UBND tỉnh Bình Định nêu rõ./.

Lan Anh